H > Calf-Band
[IIDOOL]队 (Tense-Band)
1. 产٣称队紧张ӫ
2. , S, M, L, XL
3. 长: 27-29 cm (10.6 – 11.4 in.)
4. 奶ӱ纤维/胶/涤纶
5. 产򢣺韩国
6. 产厂ʫ: IIDOOL Co., Ltd. / www.iidool.com
ӣ
1. 线ݻ须与胫飨胫飩ȡݻ须对ѿ.
2. 来你袜߾动. 3. 们赶从߾它们会变内⣩.
产类
1. 队专这减体内۸
2. 质
- ӱ纤维+
- 间层胶
- 层酯
3. 胶层约/续ۯѿ举动
4. ж归ӱ纤维为内衬
1./肤̭ܣ织ڪ软剂产内⣨ӱ纤维积该产/肤过ʦ带袜袜
2.队内温⩣风们内⣩

3.该产ϣ阴۰ʥ热产
4.你觉你队几个时满ң来并继续会它们